9. 12. 2016

Židovské zápisy ve farnosti Lično

Narazit na židovské zápisy v katolických matrikách není v období první poloviny 19. století zas taková výjimka. Ovšem většinou se jedná o zápisy, které časově odpovídají matrice, ve které jsou zapsány. Ve farnosti Lično se ale setkáváme s tím, že jsou zápisy ze 30. let zapsány v matrice z let 1784 až 1809.

Možná se postupně povede najít i další zápisy v dalších ličenských matrikách, proto tento příspěvek ponechávám zatím otevřený.

Synagoga v Rychnově nad Kněžnou, kam Židé z Lična docházeli.

SOA Zámrsk, farnost Lično, matrika č. 90-1, narození 1784-1809
snímek 33 (fol. 63): 
5. března 1809, Františka, židovka, otec Filip Agular, řemenář z Lična čp. 29, matka Rosalie Poper z Holic čp. 110

snímek 34 (fol. 64-65): 
nemanželské děti Antonie Agular, legitimizované 29. května 1850 v Rychnově sňatkem s Abrahamem Goldsteinem: 
 • 19.8.1830 Eliáš
 • 22.11.1832 David
 • 5.4.1835 Terezie
 • 1.5.1837 Rudolf
 • 18.8.1840 Barbora
Otec: Abraham Goldstein, obyvatel v Ličně čp. 62, syn zemřelého Jindřicha Goldsteina, obyvatele v Ronově, a jeho manželky Barbory. 
Matka: Antonie, manželská dcera zemřelého Filipa Agulara, řemenáře z Lična čp. 29, a jeho zemřelé manželky Terezie rozené Feldmann z Nového Bydžova.
Jejich sňatek je zapsán v matrikce farnosti Lično č. 90-5, snímek 10 (fol. 16). Abrahamovi bylo 40 let, narodil se tedy kolem roku 1810, Antonii bylo 38 let, narodila se kolem roku 1812.

SOA Zámrsk, farnost Lično, matrika č. 90-2, narození 1809-1835
snímek 75 (fol. 179):
Filip Agular, řemenář z Lična, a Rosalie Popper:
 • 5.3.1819 Františka
snímek 76 (fol. 181): 
Herman Agular, Bestandmann z Častolovic čp. 7, a Judity, dcery Lövyho Feldmanna z Nového Bydžova: 
 • 19.9.1809 Josef
 • 24.6.1812 Filip
snímek 77 (fol. 185):
Moses Weinert, páleník, Hoděčín čp. 10, a jeho žena Elisabeth, dcera Samuela Agulara z Častolovic a Anny Wildernschwert z Heřmanova Městce:
 • 4.12.1801 Barbora
 • 12.2.1807 Alžběta
 • 6.3.1811 Anna
 • 28.5.1813 Kateřina
 • 15.3.1815 Jonas, též zvaný Karel
 • 3.10.1817 Joachim
 • 11.6.1821 David
 • 28.5.1824 Otilie
 • 9.12.1827 Julie
Joachim Weinert, nájemce hospody v Hoděčíně čp. 28, a Anna, dcera Viktorina Zeisnera, kupce z Koldína, a jeho ženy Sali z Luží u Chroustovic:
 • 17.5.1854 Heinriette
Otilie, dcera Mosese Weinerta, obyvatele v Hoděčíně čp. 10, a Elisabeth Agular z Častolovic:
 • 30.4.1855 Filip

Žádné komentáře:

Okomentovat