17. 11. 2017

Židé ve farnosti Vrbice II.

V minulém příspěvku z farnosti Vrbice jsem zachytila tam narozené děti ze židovských rodin. Chybí v něm ale informace o oddaných a zemřelých z této katolické farnosti, proto  je zveřejňuji nyní. Židé zde přebývali skoro ve všech obcích farnosti. Pohřby zdejších Židů se uskutečnily na různých hřbitovech - v Bydžově, v Kovanicích, v Kolíně...

18. 9. 2017

Židé v Choceradech

Michaela mi poslala odkaz na záznamy zemřelých Židů, které jsou zapsané v katolické matrice farnosti Chocerady. Tak jsem prošla i další matriky - a tady je výsledek celého mého pátrání a sepisování. :) Bohužel oddané jsem v matrice oddaných Chocerady 7 neodhalila, možná se schovávají v některém z oddílů uprostřed knihy a ne na konci jako narození a zemřelí.

Chocerady čp. 83 (dnes hotel Ostende), kde žila rodina Hofmanových, na historické pohlednici.
Zdroj: Fotohistorie.cz.

14. 9. 2017

...nejsouc víry katolické...

Rok 1673. Rekatolizace v plném proudu. František Augustin z Valdštejna, císařský komoří, tajný rada, velitel císařovy tělesné stráže, nejvyšší dvorský maršálek a komtur Řádu svatého Jana Jeruzalémského v jedné osobě, v té době vlastnil třebíčské panství. Císařský člověk rekatolizaci jistě všemi silami podporoval, ovšem i přes veškeré snahy v té době stále ještě žili na panství nekatolíci. 

Přistupováno k nim nebylo pěkně a katolické matriky jsou často výkladní skříní takového nepěkného přístupu. Nekatolíci do nich byli zapisováni, ovšem úctu k zemřelým bychom hledali marně. Dosvědčuje to i záznam o úmrtí třináctileté dívky Doroty: 

 Kamenice u Jihlavy, matrika č. 6601, snímek 86.

12. 9. 2017

Židé v Katusicích

Kováňskou farnost jsme tu už jednou v souvislosti s Židy měli, a to přímo Kováň. V nedalekých Katusicích žila židovská rodina Kleinových a v katolických matrikách je zachyceno narození jejich dětí.

Stará pohlednice Katusic. Zdroj: Neoficiální web obce.

Narození:
otec Josef Klein, kupec, matka Františka Grundfestová z Vidimi:
10.3.1818, Karolina Kleinová,
1.11.1820, Anna Kleinová
12.9.1822, Juliana Kleinová
17.7.1824, Šalamoun Klein
13.2.1828, Barbora Kleinová

5. 9. 2017

Neobvyklá ženská jména


V právě probíhající diskusi o tom, jaké trapné ženské jméno mohl nejmenovaný český zpěvák své dceři ještě tak dát, mi některá chybí, proto jsem je ve zkrácené verzi vypreparovala z kapitoly naší (již roky chystané) knihy. Z tohoto důvodu výjimečně neuvádíme u příkladů zdroje a musíte nám věřit, že je můžeme doložit :)