14. 9. 2017

...nejsouc víry katolické...

Rok 1673. Rekatolizace v plném proudu. František Augustin z Valdštejna, císařský komoří, tajný rada, velitel císařovy tělesné stráže, nejvyšší dvorský maršálek a komtur Řádu svatého Jana Jeruzalémského v jedné osobě, v té době vlastnil třebíčské panství. Císařský člověk rekatolizaci jistě všemi silami podporoval, ovšem i přes veškeré snahy v té době stále ještě žili na panství nekatolíci. 

Přistupováno k nim nebylo pěkně a katolické matriky jsou často výkladní skříní takového nepěkného přístupu. Nekatolíci do nich byli zapisováni, ovšem úctu k zemřelým bychom hledali marně. Dosvědčuje to i záznam o úmrtí třináctileté dívky Doroty: 

 Kamenice u Jihlavy, matrika č. 6601, snímek 86.
28. října (1673) z městys staré radní Kamenice umřela Dorota, dcera Markéty zednice, která nejsouc tak jakož její mateř víry katolické, ale právě hovadským způsobem živa, se rozstonala a nejsa toliko jen asi hodinu nemocná, majíc věku svého okolo třinácti let, život svůj mizerně dokonala a beze všech církevních ceremonií pod plotem za valy kostelními u cesty, jak se do Kameničky jde, je pohřbena.
Dorota byla pohřbena někde pod kostelem svatého Jakuba Většího, v prostoru mezi hřbitovní zdí a cestou do Kameničky. Můžeme jen hádat, kolik dalších nekatolíků bylo v té době na toto místo pohřbeno. Každopádně kamenická matrika obsahuje v tomto období další velmi pěkné záznamy o zemřelých - a pokud vaši předci pocházeli právě odsud, možná se o nich také něco zajímavého dočtete...


1 komentář:

  1. Vždycky záleželo na faráři, jak přistupoval k zápisu, někdy to bylo velice strohé, někdy zase opatřené nějakým příběhem.

    OdpovědětVymazat