18. 9. 2017

Židé v Choceradech

Michaela mi poslala odkaz na záznamy zemřelých Židů, které jsou zapsané v katolické matrice farnosti Chocerady. Tak jsem prošla i další matriky - a tady je výsledek celého mého pátrání a sepisování. :) Bohužel oddané jsem v matrice oddaných Chocerady 7 neodhalila, možná se schovávají v některém z oddílů uprostřed knihy a ne na konci jako narození a zemřelí.

Chocerady čp. 83 (dnes hotel Ostende), kde žila rodina Hofmanových, na historické pohlednici.
Zdroj: Fotohistorie.cz.

Narození
Záznamy narozených najdeme v matrice Chocerady 3 na foliích 179r až 181.

20.8.1784 Hendrich, syn Salomona (Stránského), Hrádek čp. 1
8.10.1784 Beneš, syn Marka Majera, Chocerady čp. 1
16.4.1788 Salomon, syn Marka Majera, Chocerady čp. 1
1.11.1797 Josefa, dcera Josefa Hofmana a Rosalie Pikové (Pickové) ze Štěchovic, Chocerady čp.75
22.12.1799 Josefa, dcera Marka Stránského a Magdaleny Pikové ze Štěchovic, Hrádek čp. 18
24.3.1801 Kateřina, dcera Josefa Hofmana a Rosalie Pikové, Chocerady čp. 75
16.6.1801 Samuel, syn Marka Stránského a Magdaleny Pikové, Hrádek čp. 18
5.11.1803 Jakob, syn Josefa Hofmana a Rosalie Pikové, Chocerady čp. 75
2.2.1804 Isak, syn Davida Kepela a Judity Stránské z Uhříněvsi, Chocerady čp. 75
6.5.1804 Abraham, syn Samuela Blocha a Sáry Fišerové z Vavřinče, Vodslivy čp. 24
12.2.1805 Leopold, syn Josefa Hofmana a Rosalie Pikové, Chocerady čp. 75
16.12.1805 Josef, syn Samuela Blocha a Sáry Fišerové, Vodslivy čp. 24
29.1.1807 Kateřina, dcera Marka Stránského a Magdaleny Pikové, Hrádek čp. 18
27.2.1792 Samuel, syn Josefa Hofmana a Rosalie Pikové, Chocerady čp. 83
14.4.1794 Anna, dcera Josefa Hofmana a Rosalie Pikové, Chocerady čp. 83
12.2.1796  Lazar, syn Josefa Hofmana a Rosalie Pikové, Chocerady čp. 83
10.3.1799 Mojžíš, syn Josefa Hofmana a Rosalie Pikové, Chocerady čp. 83
4.8.1807 Abraham, syn Josefa Hofmana a Rosalie Pikové, Chocerady čp. 83
20.11.1807 Heinrich, syn Samuela Blocha a Sáry Fišerové, Vodslivy čp. 24
20.11.1808 Severin, syn Josefa Hofmana a Rosalie Pikové, Chocerady čp. 83
24.12.1808 Kateřina, dcera Marka Stránského a Magdaleny Pikové, Hrádek čp. 18
25.6.1809 Kateřina, dcera Samuela Blocha a Sáry Fišerové, Vodslivy čp. 24
4.7.1813 Sofie, dcera Josefa Hofmana a Rosalie Pikové, Chocerady čp. 83
2.3.1812 Sofie, dcera Marka Stránského a Magdaleny Pikové, Chocerady čp. 83
8.7.1804 Anna, dcera Marka Stránského a Marie Magdaleny Pikové, Hrádek čp. 1
12.9.1806 Henrieta, dcera Marka Stránského a Marie Magdaleny Pikové, Hrádek čp. 1
2.2.1818 Josefa, dcera Samuela Blocha a Sáry Fišerové, Vodslivy čp. 26
3.9.1824 Abraham, syn Karla Hofmana a Evy, čp. 9
1.4.1826 Rosarie, dcera Samuela Hofmana a Anny Gottliebové z Hluboké, Chocerady čp. 83
24.4.1830 Anna, dcera Kateřiny Lipové, dcery Izraela Lipy z Vestce, čp. 5
9.5.1830 Šimon, syn Samuela Hofmana a Anny Gottliebové, Chocerady čp. 83
26.2.1839 Friedrich, syn Marka Stösselese a Karoliny Hořecké z Prahy, Chocerady čp. 39


Zemřelí
Záznamy zemřelých se nacházejí v matrice Chocerady 9 na foliích 165 až 165r.

30.12.1800 Josefa, dcera Marka Stránského, Hrádek čp. 1, 8 dní
24.6.1807 Leopold, syn Josefa Hofmana, Chocerady čp. 83, 2 roky a 6 měsíců
14.1.1808 Abraham, syn Josefa Hofmana, Chocerady čp. 83, 5 měsíců
18.7.1814 Rozarie, manželka Josefa Hofmana, Chocerady čp. 83, 40 let
15.10.1814 Terezie, manželka Salomona Stránského, Hrádek čp. 4, 70 let
12.5.1814(?) Jakub, syn Marka Stránského, Hrádek čp. 4, 10 let
28.2.1816 Sofie, dcera Josefa Hofmana, Chocerady čp. 83, 2 roky
2.10.1816 Johana, dcera Josefa Hofmana, Chocerady čp. 83, 15 let
25.12.1816 Mojžíš, syn Josefa Hofmana, Chocerady čp. 83, 18 let
2.8.1820 Salomon Stránský, Hrádek čp. 17, 92 let
5.8.1823 syn Karla Hofmana, Chocerady čp. 83, 13 let
10.6.1825 Lazar, syn Josefa Hofmana, Chocerady čp. 83, 29 let
15.3.1827 Severin, syn Josefa Hofmana, Chocerady čp. 83, 18 let
11.10.1829 Anna, vdova po Jakubu Hofmanovi, pachtýři z Kácova, Chocerady čp. 83, 90 let
6.8.1830 Dorota, vdova po Izraleu Lipovi, handlíři z Kozmic, 65 let
29.9.1830 Josef Hofman, pachtýř choceradské vinopalny, syn Jakuba Hofmana z Kácova a Anny, 59 let
6.10.1830 Sofie, dcera Marka Stránského, pachtýře hrádecké vinopalny, a Marie, Hrádek čp. 18, 16 let
27.11.1836 Sára Freund, služebná děvečka u Samuela Blocha, handlíře ve Vodslivech, 46 let
19.7.1837 Markus Stránský, pachtýř vrchnostenské vinopalny na Komorním Hrádku čp. 18, 63 let

Žádné komentáře:

Okomentovat