30. 12. 2018

Jsou krevní přátelé v druhým a třetím spojeným stupni...

Příbuzenské sňatky nebyly ničím zas tak neobvyklým, ostatně jsme tu o nich pojednávali už v minulosti. Každopádně občas se to i samotnému faráři zamotalo, o čemž svědčí případ z farnosti Vyklantice z roku 1801. Tam je ve zkouškách snoubenců pro Josefa Medlu a Barboru Pyšanovou zapsáno následující: 

Jsou krevní přátelé v druhým a třetím spojeným stupni a tak sice, že matka ženichova Anna jest sestra vlastní ženichovýho dědka Jana Novotnýho, který byl otec nevěstiny matky Kateřiny rodilý Novotný a vdaný Ryšanový, tak jest ženich v druhým a nevěsta v třetím stupni krevního přátelstva a protož žádají býti dispensírováni.

25. 12. 2018

Židé ve farnosti Kaňk (narození)

Rok se s rokem sešel a zase mám trochu volněji - přes svátky se pokouším zapomenout na práci a chvíli dělat na vlastním rodokmenu. A tak jsem se zatoulala do farnosti Kaňk, kde jsem na konci matriky narozených z let 1784 až 1877 našla i židovské zápisy. Nebyla bych to já, kdybych je tu nezveřejnila...

Kaňk a okolí na mapě II. vojenského mapování. Zdroj: Mapy.cz.

29. 4. 2018

Pátrání po předcích - 10. díl

Je to jeden ze zdrojů, který nám může pomoci překlenout matriky z počátku 20. století, které ještě nejsou uloženy v oblastních nebo zemských archivech. První moderní sčítání lidu tak, jak ho známe a chápeme dnes, se uskutečnilo v roce 1869. Předcházelo mu ještě sčítání v roce 1857, neobsahovalo však zdaleka tolik údajů jako ta pozdější.

10. 4. 2018

Pátrání po předcích - 9. díl

Tenhle díl bude o příbuzenství. Respektive o sňatcích příbuzných osob. Možná už jste se s tím setkali, možná ještě ne. Každopádně situace, kdy se vezmou příbuzní, se odborně nazývá ztráta předků.

To je stav, kdy se "ztratí" část předků, protože ji snoubenci mají společnou, v rodokmenu tak například nemají 32 praprapraprarodičů, ale jen 28 - čtyři jsou společní pro obě linie.

22. 3. 2018

Pátrání po předcích - 8. díl

Minule jsme skončili s informacemi ze záznamu o narození mé praprababičky Marie Trojanové. Její rodiče byli František Trojan z Třeště a Rosina Janoušková ze Strachoňovic. Dalším krokem tedy bude dohledání jejich sňatku.

1. 3. 2018

Pátrání po předcích - 7. díl


Záznamy o narození a křtu dítěte patří mezi základní záznamy při pátrání po předcích. Pojďme si tedy rozebrat ten Mariin z minulého dílu. Je zapsán v němčině, prvně tedy bude potřeba překlad:

14. 2. 2018

A tak se dostali Sedláci na čp. 2...

Možná to znáte. Předek není nejstarší nebo nejmladší syn v rodině a musí si najít místo někde mimo rodný statek. Tak se rozhlíží po vsi a ejhle! Támhle na statku je mladá vdova, která potřebuje nového hospodáře. A předek se, prostě a jednoduše, na statek přižení. 

Tak se stalo i v případě Matouše Sedláka, selského synka z Duban čp. 40, který se v roce 1772 oženil s Marianou, vdovou po Šebestiánu Zavadilovi, sedláku z čp. 2. A když někdo v minulosti zřejmě pátral po historii jednotlivých statků v Dubanech, tak to nezapomněl vpiskem v matrice oddaných náležitě okomentovat.

MZA Brno, farní úřad Dubany, matrika č. 8893, snímek 171.

Tímto neznámému, který onu poznámku do matriky vepsal, děkuji za zpestření večera. :)

13. 2. 2018

Osudný výstřel

Rok 1915 byl rokem, kdy se střílelo ledaskde, především na frontách velké války, jak naši předci říkali první světové válce. Ovšem ani našemu území, kudy válka prošla spíše jen svými následky než frontou, se střílení nevyhnulo. A v srpnu toho roku se hned na dvou místech náhodně setkáváme se stejnou příčinou úmrtí - po zásahu střelnou ranou.

5. 2. 2018

Pátrání po předcích - 6. díl

Marie Trojanová. Narozená v roce 1876. V tom období by člověk ještě čekal latinku, protože ta u nás byla zavedena po roce 1850, ovšem existují místa, kde se latinka objevila až později. Jedním z takových míst je právě farnost Radkov, protože tam byl kněz, který zapisoval německy (mimochodem můj velmi vzdálený příbuzný, telčský "písmák" Josef Sankot).


Co to vlastně ten kurent je? Podíváme-li se na Wikipedii, můžeme se přečíst, že to je německá obdoba novogotického kurzívního písma (více viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Kurent ). Pro většinu lidí je to prostě ten škrabopis, kterým se psaly matriky (a nejen ty) v dávných dobách, kdy ještě nebyla televize, internet ani jiné vymoženosti. :)

4. 2. 2018

Šašovice (okr. Třebíč) - sčítání lidu 1910

Další ves, kde procházím celé sčítání lidu z určitého roku. A když už to dělám, tak ať to třeba poslouží i někomu dalšímu. :) Sčítání je možné najít na stránkách FamilySearch.org a pro jeho prohlížení je potřeba se zaregistrovat a přihlásit. 

Šašovice na mapě 3. vojenského mapování.

2. 2. 2018

Pátrání po předcích - 5. díl

Mám informace z prababiččina narození a protože se jedná o období na přelomu 19. a 20. století, jsou zde uvedena data narození obou rodičů a také datum jejich sňatku. Nejdříve tedy sňatek.

Poznámka říká, že se vzali 18. ledna 1898 v Radkově. Radkov byl farností, tato poznámka říká, že se vzali v radkovském farním kostele. Pod radkovskou farnost patřily tři obce, Radkov, Slaviboř a Strachoňovice, jak zjistíme ze systému ActaPublica: http://actapublica.eu/puvodci/lokality/180/

28. 1. 2018

Pátrání po předcích - 4. díl

Našli jste ten správný archiv? Já ano - babiččini rodiče pocházeli z Telčska (okres Jihlava) a tamní matriky jsou uložené v Moravském zemském archivu v Brně. Z kopie záznamu o narození jsem věděla, že se můj pradědeček narodil v roce 1901 v Telči a prababička v roce 1902 v Mrákotíně. A protože mě víc zajímala prababiččina strana, pustila jsem se do té.

Otevřela jsem si webové stránky archivu (připomínám: http://www.actapublica.eu/ ) a ve vyhledávání zadala Mrákotín. Vyjel mi seznam matrik pro tuto obec - Mrákotín měl vlastní farnost u kostela svatého Jiljí a matriky narozených jsou k dispozici do roku 1912, což je paráda. :)Matriky jsou v brněnské diecézi většinou dělené podle obcí - každá obec má svůj vlastní oddíl, ve kterém je potřeba hledat záznamy. V jiných diecézích to bylo upravené jinak, často se setkáme s tím, že je matrika vedena chronologicky pro všechny obce dohromady, takže je potřeba pátrat v celé matrice a ne jen v určitém oddílu. Je tedy dobré se nejprve s matrikami pro danou farnost seznámit a zjistit, jak jsou vlastně vedené.

Po chvíli prohlížení jsem zjistila, že matrika číslo 6693, ve které jsou narození pro Mrákotín z let 1890 až 1912, je rozdělena podle obcí, přičemž ty jsou uvedené abecedně. Farní obec (Mrákotín) tak není na začátku matriky, jak je tomu jinde, ale uprostřed. Když jsem našla oddíl pro Mrákotín, postupně jsem se dolistovala až k roku 1902.

Prababička se narodila 21. prosince 1902, listovala jsem proto až na konec roku. A tam její záznam skutečně byl. Poznačila jsem si odkaz na matriku, ale také číslo stránky v matrice jako takové (napsané nahoře na papírové stránce matriky, nikoli v prohlížeči), aby bylo možné záznam dopátrat i v případě, že by nebylo možné prohlížet matriku elektronicky. No a nakonec jsem si udělala snímek obrazovky a obrázek záznamu jsem si uložila. Radím udělat totéž s každým záznamem, který se týká vaší rodiny, ukládáte tím důkazy o svém pátrání a pokud se k nim budete potřebovat vrátit, bude to poměrně jednoduché.

V matrice jsou uvedeny informace o rodičích - místa a data narození, místo a datum sňatku. A také poznámka o tom, kdy a kde byla prababička Marie oddána.

Od těchto údajů se můžeme odrazit dále do minulosti (a k dalšímu pokračování tohoto návodu) - tam už to tak jednoduché nebude, protože informace o tom, kdy a kde se rodiče narodili a vzali, začaly být do matrik zapisovány až na samém konci 19. století.

25. 1. 2018

Pátrání po předcích - 3. díl

Máme už snad všechny podklady, které potřebujeme, takže jsme se konečně dočkali - hurá do archivu!

Výhoda je, že si nemusíme brát dovolenou. Dokonce ani nemusíme obětovat čas, vyhrazený rodině (i když to asi brzy tak jako tak uděláme, protože nás pátrání po předcích pohltí). Stačí počkat, až přijdeme z práce, až budou všichni členové rodiny spát, případně v kterýkoli jiný čas, a pak jen zapnout prohlížeč.

22. 1. 2018

Pátrání po předcích - 2. díl

Dokumenty domácího ražení už máme od minula posbírané, návštěvy příbuzných za sebou, fotky máme popsané, tak se můžeme vrhnout do archivů.

Nebo možná ještě ne - máme totiž nejstarší informace o narození mladší sta let, u starších osob máme jen jména, žádná data. Pak nás čeká buď výlet nebo dopis na matriční úřad, do jehož působnosti spadá obec, kde se náš nejstarší známý předek narodil. 


Zálší (okr. Ústí nad Orlicí) - sčítání lidu 1890

Procházím si tak sčítání lidu pro Zálší v okrese Ústí nad Orlicí z roku 1890 a říkám si, že když už stejně musím projít jednotlivá čísla popisná, tak můžu rovnou sepsat, kdo na kterém čp. byl. Tak to tady máte...

Zálší na mapě 3. vojenského mapování.

19. 1. 2018

Pátrání po předcích - 1. díl

Seriál, který zveřejnuji na firemním Facebooku, jsem se rozhodla zveřejnit i tady na blogu...
 
(26.11.2017) Zima se blíží, a tak bude víc času na pátrání po předcích. A pro ty, kteří pátrají nebo chtějí pátrat sami, jsem se rozhodla dát dohromady návod na to, jak vlastně pátrat. Bude se jednat o sérii příspěvků - a tady je první díl. :)