28. 1. 2018

Pátrání po předcích - 4. díl

Našli jste ten správný archiv? Já ano - babiččini rodiče pocházeli z Telčska (okres Jihlava) a tamní matriky jsou uložené v Moravském zemském archivu v Brně. Z kopie záznamu o narození jsem věděla, že se můj pradědeček narodil v roce 1901 v Telči a prababička v roce 1902 v Mrákotíně. A protože mě víc zajímala prababiččina strana, pustila jsem se do té.

Otevřela jsem si webové stránky archivu (připomínám: http://www.actapublica.eu/ ) a ve vyhledávání zadala Mrákotín. Vyjel mi seznam matrik pro tuto obec - Mrákotín měl vlastní farnost u kostela svatého Jiljí a matriky narozených jsou k dispozici do roku 1912, což je paráda. :)Matriky jsou v brněnské diecézi většinou dělené podle obcí - každá obec má svůj vlastní oddíl, ve kterém je potřeba hledat záznamy. V jiných diecézích to bylo upravené jinak, často se setkáme s tím, že je matrika vedena chronologicky pro všechny obce dohromady, takže je potřeba pátrat v celé matrice a ne jen v určitém oddílu. Je tedy dobré se nejprve s matrikami pro danou farnost seznámit a zjistit, jak jsou vlastně vedené.

Po chvíli prohlížení jsem zjistila, že matrika číslo 6693, ve které jsou narození pro Mrákotín z let 1890 až 1912, je rozdělena podle obcí, přičemž ty jsou uvedené abecedně. Farní obec (Mrákotín) tak není na začátku matriky, jak je tomu jinde, ale uprostřed. Když jsem našla oddíl pro Mrákotín, postupně jsem se dolistovala až k roku 1902.

Prababička se narodila 21. prosince 1902, listovala jsem proto až na konec roku. A tam její záznam skutečně byl. Poznačila jsem si odkaz na matriku, ale také číslo stránky v matrice jako takové (napsané nahoře na papírové stránce matriky, nikoli v prohlížeči), aby bylo možné záznam dopátrat i v případě, že by nebylo možné prohlížet matriku elektronicky. No a nakonec jsem si udělala snímek obrazovky a obrázek záznamu jsem si uložila. Radím udělat totéž s každým záznamem, který se týká vaší rodiny, ukládáte tím důkazy o svém pátrání a pokud se k nim budete potřebovat vrátit, bude to poměrně jednoduché.

V matrice jsou uvedeny informace o rodičích - místa a data narození, místo a datum sňatku. A také poznámka o tom, kdy a kde byla prababička Marie oddána.

Od těchto údajů se můžeme odrazit dále do minulosti (a k dalšímu pokračování tohoto návodu) - tam už to tak jednoduché nebude, protože informace o tom, kdy a kde se rodiče narodili a vzali, začaly být do matrik zapisovány až na samém konci 19. století.

Žádné komentáře:

Okomentovat