22. 1. 2018

Zálší (okr. Ústí nad Orlicí) - sčítání lidu 1890

Procházím si tak sčítání lidu pro Zálší v okrese Ústí nad Orlicí z roku 1890 a říkám si, že když už stejně musím projít jednotlivá čísla popisná, tak můžu rovnou sepsat, kdo na kterém čp. byl. Tak to tady máte...

Zálší na mapě 3. vojenského mapování.


čp. 1: rodina Floriána a Anny Bače
čp. 2: rodina Josefa a Marie Novákových
čp. 3: rodina Jana a Anny Jeništových
čp. 4: rodina Františka Kurky
čp. 5: rodina Marie Kurkové
čp. 6: rodina Jana a Anny Vaňousových
čp. 7: rodina Tobiáše a Anny Mackových
čp. 8: rodina Františka a Anny Sedláčkových
čp. 9: rodina Jana a Anny Sedláčkových
čp. 10: rodina Václava a Anny Zavřelových
čp. 11: rodina Josefa a Marie Šejnohových
čp. 12: neobydleno
čp. 13: rodina Anny Sršňové
čp. 14: rodina Františka a Anny Pavlíčkových
čp. 15: rodina Václava a Františky Vyčítalových
čp. 16: rodina Jana a Magdaleny Novotných a rodina Josefa a Anny Steinerových
čp. 17: rodina Václava a Anny Mikuleckých
čp. 18: rodina Jana a Kateřiny Klemenotých a rodina Václava a Anny Drábkových
čp. 19: rodina Josefa a Magdaleny Jůzových
čp. 20: rodina Václava Suchánka
čp. 21: rodina Václava a Marie Andrlových
čp. 22: rodina Václava a Johany Matějíčkových a rodina Františka a Kristýny Horákových
čp. 23: rodina Jana Novotného
čp. 24: rodina Josefa a Anny Kroulíkových a rodina Josefa a Filomeny Morávkových
čp. 25: rodina Tobiáše a Kristýny Čapkových
čp. 26: rodina Jana a Heleny Jůzových
čp. 27: rodina Tobiáše a Anny Sedláčkových
čp. 28: rodina Anny Horníčkové
čp. 29: rodina Josefa a Marie Dlouhých
čp. 30: rodina Jana a Anny Kroulíkových
čp. 31: rodina Josefa a Marie Kubíkových
čp. 32: rodina Jana a Anny Hurytových
čp. 33: rodina Matěje a Kateřiny Čapkových
čp. 34: rodina Františka Andrleho
čp. 35: rodina Jana a Kateřiny Mackových
čp. 36: rodina Jana a Marie Pospíšilových
čp. 37: neobydleno
čp. 38: rodina Karla a Františky Vašatých a rodina Rudolfa Kunce
čp. 39: rodina Josefa a Anny Valentových

Žádné komentáře:

Okomentovat