14. 2. 2018

A tak se dostali Sedláci na čp. 2...

Možná to znáte. Předek není nejstarší nebo nejmladší syn v rodině a musí si najít místo někde mimo rodný statek. Tak se rozhlíží po vsi a ejhle! Támhle na statku je mladá vdova, která potřebuje nového hospodáře. A předek se, prostě a jednoduše, na statek přižení. 

Tak se stalo i v případě Matouše Sedláka, selského synka z Duban čp. 40, který se v roce 1772 oženil s Marianou, vdovou po Šebestiánu Zavadilovi, sedláku z čp. 2. A když někdo v minulosti zřejmě pátral po historii jednotlivých statků v Dubanech, tak to nezapomněl vpiskem v matrice oddaných náležitě okomentovat.

MZA Brno, farní úřad Dubany, matrika č. 8893, snímek 171.

Tímto neznámému, který onu poznámku do matriky vepsal, děkuji za zpestření večera. :)

13. 2. 2018

Osudný výstřel

Rok 1915 byl rokem, kdy se střílelo ledaskde, především na frontách velké války, jak naši předci říkali první světové válce. Ovšem ani našemu území, kudy válka prošla spíše jen svými následky než frontou, se střílení nevyhnulo. A v srpnu toho roku se hned na dvou místech náhodně setkáváme se stejnou příčinou úmrtí - po zásahu střelnou ranou.

5. 2. 2018

Pátrání po předcích - 6. díl

Marie Trojanová. Narozená v roce 1876. V tom období by člověk ještě čekal latinku, protože ta u nás byla zavedena po roce 1850, ovšem existují místa, kde se latinka objevila až později. Jedním z takových míst je právě farnost Radkov, protože tam byl kněz, který zapisoval německy (mimochodem můj velmi vzdálený příbuzný, telčský "písmák" Josef Sankot).


Co to vlastně ten kurent je? Podíváme-li se na Wikipedii, můžeme se přečíst, že to je německá obdoba novogotického kurzívního písma (více viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Kurent ). Pro většinu lidí je to prostě ten škrabopis, kterým se psaly matriky (a nejen ty) v dávných dobách, kdy ještě nebyla televize, internet ani jiné vymoženosti. :)

4. 2. 2018

Šašovice (okr. Třebíč) - sčítání lidu 1910

Další ves, kde procházím celé sčítání lidu z určitého roku. A když už to dělám, tak ať to třeba poslouží i někomu dalšímu. :) Sčítání je možné najít na stránkách FamilySearch.org a pro jeho prohlížení je potřeba se zaregistrovat a přihlásit. 

Šašovice na mapě 3. vojenského mapování.

2. 2. 2018

Pátrání po předcích - 5. díl

Mám informace z prababiččina narození a protože se jedná o období na přelomu 19. a 20. století, jsou zde uvedena data narození obou rodičů a také datum jejich sňatku. Nejdříve tedy sňatek.

Poznámka říká, že se vzali 18. ledna 1898 v Radkově. Radkov byl farností, tato poznámka říká, že se vzali v radkovském farním kostele. Pod radkovskou farnost patřily tři obce, Radkov, Slaviboř a Strachoňovice, jak zjistíme ze systému ActaPublica: http://actapublica.eu/puvodci/lokality/180/