29. 4. 2018

Pátrání po předcích - 10. díl

Je to jeden ze zdrojů, který nám může pomoci překlenout matriky z počátku 20. století, které ještě nejsou uloženy v oblastních nebo zemských archivech. První moderní sčítání lidu tak, jak ho známe a chápeme dnes, se uskutečnilo v roce 1869. Předcházelo mu ještě sčítání v roce 1857, neobsahovalo však zdaleka tolik údajů jako ta pozdější.

Po roce 1869 se pak sčítání konala v letech 1880, 1890, 1900, 1910, 1921 - tato sčítání jsou uložena v okresních archivech. V Národním archivu v Praze je pak uloženo ještě sčítání z roku 1930, to je ale dostupné pouze na základě žádosti.

Co vlastně sčítání obsahuje? V podstatě podobné informace jako současná sčítání. Ano, uznávám, na počet televizí v domácnosti se v té době ještě neptali, zato se ptali třeba na počet ovcí, vepřů, koz nebo úlů (tyto informace ale už nejsou ve sčítání z roku 1921 - bohužel).
Sčítání lidu.

A co tam najdeme o našich předcích? Jejich jméno a příjmení (u vdaných žen a vdov většinou jen příjmení po sňatku), datum a místo narození (ovšem pozor, datum je informace velmi ošemetná a velmi často nesprávná), domovskou obec (tedy obec, ve kterém měl člověk domovské právo), náboženské vyznání, národnost (resp. obcovací řeč, tedy jakým jazykem ten či onen hovořil), schopnost čtení a psaní, zaměstnání a postavení v něm, případně další poznámky - je toho spousta.

Jako příklad uvádím sčítání lidu pro Mrákotín čp. 117, kde žila rodina Musilových v roce 1921: http://digi.ceskearchivy.cz/cs/128465/225
A musím říct, že mi to sčítání přineslo jednu otázku: kde v té době byla moje devatenáctiletá babička Marie, která se vdala až v roce 1924?

Ne pro všechny obce se ale dochovala všechna sčítání, ne všechna jsou také dostupná na internetu. Je také nutné brát v potaz skutečnost, že sčítání byla do okresních archivů rozdělena podle okresních soudů, kterými byla v dané době zhotovena - proto například sčítací operáty z Telčska najdeme v SOkA Jindřichův Hradec, protože soudní okres Telč patřil pod JH.

Zatím vůbec nejsou zdigitalizovaná sčítání ze středních Čech, resp. z gesce SOA Praha. Každopádně zde je základní přehled toho, kde najdete sčítací operáty:

hlavní město Praha: http://www.ahmp.cz/katalog/ - Všeobecná sčítání lidu

jižní Čechy a část Vysočiny: https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs

západní Čechy: http://www.portafontium.eu/contents/census/

severní Čechy: http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/index.jsp - pod jednotlivými okresními archivy

východní Čechy, část Vysočiny: https://www.familysearch.org/search/image/index#uri=https://www.familysearch.org/recapi/sord/collection/1930345/waypoints (nutné přihlášení)

Královéhradecko: http://vychodoceskearchivy.cz/hradeckralove/4270-2/

Jičínsko: http://vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/

jižní Morava: http://www.mza.cz/a8web/a8apps1/so/A8SL4DD2Bad3SO.htm (zatím jen zlomky)

severní Morava a Slezsko: http://digi.archives.cz/da/index.jsp

Poznámka z prosince 2018: Kvůli GDPR stáhly některé archivy sčítání z roku 1921. Snad se jich za tři roky dočkáme.

1 komentář:

  1. The Merit Casino - Las Vegas, Nevada
    › merit-casino › merit-casino Merit Casino. The Merit casino is situated at the heart of the Las Vegas Strip in the choegocasino heart of the city. It is home to over 40000 slots and over 150  Rating: 3 Review 메리트카지노 by VegasSlotsOnline 인카지노

    OdpovědětVymazat