29. 4. 2018

Pátrání po předcích - 10. díl

Je to jeden ze zdrojů, který nám může pomoci překlenout matriky z počátku 20. století, které ještě nejsou uloženy v oblastních nebo zemských archivech. První moderní sčítání lidu tak, jak ho známe a chápeme dnes, se uskutečnilo v roce 1869. Předcházelo mu ještě sčítání v roce 1857, neobsahovalo však zdaleka tolik údajů jako ta pozdější.

Po roce 1869 se pak sčítání konala v letech 1880, 1890, 1900, 1910, 1921 - tato sčítání jsou uložena v okresních archivech. V Národním archivu v Praze je pak uloženo ještě sčítání z roku 1930, to je ale dostupné pouze na základě žádosti.

Co vlastně sčítání obsahuje? V podstatě podobné informace jako současná sčítání. Ano, uznávám, na počet televizí v domácnosti se v té době ještě neptali, zato se ptali třeba na počet ovcí, vepřů, koz nebo úlů (tyto informace ale už nejsou ve sčítání z roku 1921 - bohužel).
Sčítání lidu.

A co tam najdeme o našich předcích? Jejich jméno a příjmení (u vdaných žen a vdov většinou jen příjmení po sňatku), datum a místo narození (ovšem pozor, datum je informace velmi ošemetná a velmi často nesprávná), domovskou obec (tedy obec, ve kterém měl člověk domovské právo), náboženské vyznání, národnost (resp. obcovací řeč, tedy jakým jazykem ten či onen hovořil), schopnost čtení a psaní, zaměstnání a postavení v něm, případně další poznámky - je toho spousta.

Jako příklad uvádím sčítání lidu pro Mrákotín čp. 117, kde žila rodina Musilových v roce 1921: http://digi.ceskearchivy.cz/cs/128465/225
A musím říct, že mi to sčítání přineslo jednu otázku: kde v té době byla moje devatenáctiletá babička Marie, která se vdala až v roce 1924?

Ne pro všechny obce se ale dochovala všechna sčítání, ne všechna jsou také dostupná na internetu. Je také nutné brát v potaz skutečnost, že sčítání byla do okresních archivů rozdělena podle okresních soudů, kterými byla v dané době zhotovena - proto například sčítací operáty z Telčska najdeme v SOkA Jindřichův Hradec, protože soudní okres Telč patřil pod JH.

Zatím vůbec nejsou zdigitalizovaná sčítání ze středních Čech, resp. z gesce SOA Praha. Každopádně zde je základní přehled toho, kde najdete sčítací operáty:

hlavní město Praha: http://www.ahmp.cz/katalog/ - Všeobecná sčítání lidu

jižní Čechy a část Vysočiny: https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs

západní Čechy: http://www.portafontium.eu/contents/census/

severní Čechy: http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/index.jsp - pod jednotlivými okresními archivy

východní Čechy, část Vysočiny: https://www.familysearch.org/search/image/index#uri=https://www.familysearch.org/recapi/sord/collection/1930345/waypoints (nutné přihlášení)

Královéhradecko: http://vychodoceskearchivy.cz/hradeckralove/4270-2/

Jičínsko: http://vychodoceskearchivy.cz/jicin/e-badatelna-jicin/

jižní Morava: http://www.mza.cz/a8web/a8apps1/so/A8SL4DD2Bad3SO.htm (zatím jen zlomky)

severní Morava a Slezsko: http://digi.archives.cz/da/index.jsp

Poznámka z prosince 2018: Kvůli GDPR stáhly některé archivy sčítání z roku 1921. Snad se jich za tři roky dočkáme.

Žádné komentáře:

Okomentovat