10. 4. 2018

Pátrání po předcích - 9. díl

Tenhle díl bude o příbuzenství. Respektive o sňatcích příbuzných osob. Možná už jste se s tím setkali, možná ještě ne. Každopádně situace, kdy se vezmou příbuzní, se odborně nazývá ztráta předků.

To je stav, kdy se "ztratí" část předků, protože ji snoubenci mají společnou, v rodokmenu tak například nemají 32 praprapraprarodičů, ale jen 28 - čtyři jsou společní pro obě linie.

V matrikách tuto příbuznost většinou najdeme jako poznámku v matrice oddaných. Dozvíme se tam, že pár musel dostat dispens (prominutí) ve 3. nebo 4. stupni pokrevenství (consanquinitatis) nebo švagrovství/příbuzenství (affinitatis). Dále můžeme někdy najít v knihách ohlášek nebo snubních protokolů nakreslená schémata, jak jsou snoubenci příbuzní.

Ztráta předků v protokolech snoubenců.

V mém rodokmenu se takových ztrát vyskytuje povícero, ale tu nejbližší jsem nastínila v 5. dílu tohoto seriálu, když jsem zmínila Josefa Musila, narozeného v roce 1901 v Mrákotíně : http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/10605/?strana=114,

Ten se v roce 1933 oženil s Boženou Trojanovou. Božena se narodila v roce 1907 ve Strachoňovicích čp. 32 jako dcera Františka Trojana a jeho manželky Marie rozené Kadlecové: http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/558/?strana=193

Podíváme-li se na oba záznamy, praští to v podstatě do očí:
Josefova matka: Marie, manželská dcera zemřelého Františka Trojana, půlláníka v Strachoňovicích, a jeho matky Rosiny rozené Janoušek, narozena 27.3.1876

Boženin otec: František Trojan, domkař v Strachoňovicích, manželský syn Františka Trojana, výměnkáře ve Strachoňovicích, a Rosiny Janoušek, narozený 3.9.1869

Ano, Josef a Božena byli bratranec a sestřenice. Takto blízké příbuzenství se mi, mám ten pocit, už v rodokmenu nikdy nezopakovalo, bohužel ale zatím nemám záznam o jejich sňatku (informace mám z rodiny), abych zjistila, jaké poznámky se u sňatku nacházejí.

Tyto příbuzenské sňatky nebyly především v zeměpisně oddělených oblastech našich zemí nic neobvyklého, ono se ne nadarmo říká, že ve vesnicích v kopcích jsou příbuzní všichni se všemi.

Mezi další ztráty, které mám v rodokmenu, patří například můj 4xpradědeček František Trojan s 4xprababičkou Marií rozenou Hodkovou.

U Františka, narozeného v roce 1803 v Třešti, jde linie následovně: otec Matěj (nar. 1779) - děd Matěj (nar. 1748) - praděd Václav (nar. 1713) - prapraděd Mikuláš (nar. cca 1677).

U Marie, narozené 1803 v Hodicích, je pak linie následující: otec Pavel (nar. 1762) - bába Marie rozená Trojanová (nar. 1732) - praděd Jiří (nar. 1701) - prapraděd Mikuláš, stejný jako u Františka.

Dispens ke sňatku však nepotřebovali, byli dostatečně vzdáleně příbuzní.

A co vy? Setkali jste se u svých předků s příbuzenstvím?

Žádné komentáře:

Okomentovat