30. 12. 2018

Jsou krevní přátelé v druhým a třetím spojeným stupni...

Příbuzenské sňatky nebyly ničím zas tak neobvyklým, ostatně jsme tu o nich pojednávali už v minulosti. Každopádně občas se to i samotnému faráři zamotalo, o čemž svědčí případ z farnosti Vyklantice z roku 1801. Tam je ve zkouškách snoubenců pro Josefa Medlu a Barboru Pyšanovou zapsáno následující: 

Jsou krevní přátelé v druhým a třetím spojeným stupni a tak sice, že matka ženichova Anna jest sestra vlastní ženichovýho dědka Jana Novotnýho, který byl otec nevěstiny matky Kateřiny rodilý Novotný a vdaný Ryšanový, tak jest ženich v druhým a nevěsta v třetím stupni krevního přátelstva a protož žádají býti dispensírováni.

25. 12. 2018

Židé ve farnosti Kaňk (narození)

Rok se s rokem sešel a zase mám trochu volněji - přes svátky se pokouším zapomenout na práci a chvíli dělat na vlastním rodokmenu. A tak jsem se zatoulala do farnosti Kaňk, kde jsem na konci matriky narozených z let 1784 až 1877 našla i židovské zápisy. Nebyla bych to já, kdybych je tu nezveřejnila...

Kaňk a okolí na mapě II. vojenského mapování. Zdroj: Mapy.cz.