12. 4. 2021

Zatajil svoj stav manželský...

S bigamií se člověk nesetká v matrikách příliš často - pokud k takové situaci došlo, dával si dotyčný většinou velký pozor, aby se mu na to nepřišlo. Občas se ale přece jen zadařilo dvě manželství odhalit. Stalo se tak i v případě jistého Petera Kozárika, narozeného v roce 1898 ve Frivaldě na Slovensku.

10. 4. 2021

Židé ve Všetatech

Všetaty na Mělnicku byly domovem židovské rodiny Pollakových, která žila v domě číslo popisné 67. Samuel Pollak byl obchodník, pocházející z Čeliny na dobříšském panství. Jeho ženou byla Karolina, dcera Samuela Bondyho, obchodníka ze Všetat čp. 67. V Chrástu pak žil Josef Munk, hostinský na čp. 13.

Všetaty na historické pohlednici. Zdroj: Fotohistorie.cz.